Skoči na vsebino

eGymer

Home » LIFE eGYMER na 15. Slovenski konferenci o varstvu rastlin

LIFE eGYMER na 15. Slovenski konferenci o varstvu rastlin

    Na 15. slovenski konferenci o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (1-2. marec 2002, Portorož), dogodku, na katerem je bilo predstavljenih 84 ustnih predstavitev in 50 posterjev, je precej pozornosti okoli 330 udeležencev prejela posterska predstavitev »Nekemični nadzor Lymantria dispar v različnih evropskih državah z uporabo pasti in feromonov” Agrafioti et al. To je prva predstavitev našega projekta v mednarodnem prostoru. Konference, ki so se je aktivno udeležile tudi članice Univerze v Ljubljani, ki je partner v projektu LIFE eGYMER, se je udeležila tudi koordinatorka projekta prof. Christos Athanassiou. Prof. Athanassiou je bil tudi gost na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se je seznanil z aktivnostmi slovenskega partnerja v projektu. Skupaj sta obiskala tudi lokacije v SV Slovenije, kjer bodo v prihodnjih mesecih izvajali poskuse s feromonskimi vabami.